سمینار اول که با سخنرانی دکتر نوری در خصوص روشهای تغذیه و پرورش بز و گوسفند انجام شد در خصوص روشهای صحیح پرورش بز و گوسفند و جیره نویسی و بیماری های عمومی دام که اشاره اصلی ایشان به افزایش وزن اقتصادی دام و کاهش زمان پرورش بود که با استقبال حاضرین همراه بود.

برنامه جیره نویسی تلیسه های شیری (PSUExtension-dairy-heifer-diet-formulator) به سایت اضافه شده است. برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نرم افزارها و ابزارهای جدید برای دانلود به سایت اضافه شد...