گاو شیری

برنامه‌ی خشک کردن گاو شیری

برنامه‌ی خشک کردن گاو شیری برنامه‌ریزی برای خشک کردن گاوها باید حداقل دو هفته پیش از خشک کردن آن‌ها انجام…

تغییرات ترکیب شیر در طی ورم پستان

 تغییر ترکیبات شیر در طی ورم پستان تهیه و تدوین: دکتر محمد چمنی 1- پیشگفتار: در طی ورم پستان، عملکرد…

مدفوع آئینه شکمبه

مدفوع آئینه شکمبه تهیه و تدوین: دکتر رضا نوری مدفوع نشان دهنده وضعیت و عملکرد شکمبه و روده می باشد.…

اهمیت NEFA، BHBA، MUN، و BUN در بررسی وضعیت گاوهای شیری

اهمیت NEFA، BHBA، MUN، و BUN در بررسی وضعیت گاوهای شیری دانلود مقاله بصورت PDF تهیه و تدوین: دکتر محمد…

تاثیر متیونین بر ابقاء آبستنی

تاثیر متیونین بر ابقاء آبستنی متیونین به عنوان یک اسید آمینه ضروری محدود کننده در گاوهای شیری شناخته شده است.…

تغذیه گاوهای شیری با فول فت سویای حرارت دیده و تاثیر آن بر روی تولید شیر گاوهای شیری

تغذیه گاوهای شیری با فول فت سویای حرارت دیده و تاثیر آن بر روی تولید شیر گاوهای شیری: By: M.…

ارزش تغذیه ای مخمر (ساکرومایسز سرویزیه سویه 1077) بر روی عملکرد شیرواری، ترکیب شیر و برخی از پارامترهای خونی گاوهای شیری

ارزش تغذیه ای مخمر (ساکرومایسز سرویزیه سویه 1077) بر روی عملکرد شیرواری، ترکیب شیر و برخی از پارامترهای خونی گاوهای…

جایگزینی سویای خام با سویای رست شده و افزایش تولید شیر در گاوهای هلشتاین

جایگزینی سویای خام با سویای رست شده و افزایش تولید شیر در گاوهای هلشتاین: By: Replacement of raw soybean with…

چکیده ای از صحبتهای دکتر پتن در آخرین سفرش به ایران

چکیده ای از صحبتهای دکتر پتن در آخرین سفرش به ایران: مترجم: دکتر مهرداد خدادادیان بخشی از جیره بر روی…

چکیده ای از صحبتهای دکتر پتن در آخرین سفرش به ایران

چکیده ای از صحبتهای دکتر پتن در آخرین سفرش به ایران: بهبود سرمایه گذاری خوراک: مترجم: دکتر مهرداد خدادادیان صحبت…

تاثیر اوره بالای جیره بر روی لقاح و یا آبستنی گاوهای شیری، متاآنالیزی جهت تعیین سطح مناسب اوره جیره

تاثیر اوره بالای جیره بر روی لقاح و یا آبستنی گاوهای شیری، متاآنالیزی جهت تعیین سطح مناسب اوره جیره: By:…

تولید و ترکیب شیر، عملکرد تخمدان و ترشح پروستوگلاندین در گاوهای شیری با استفاده از مکمل امگا 3

تولید و ترکیب شیر، عملکرد تخمدان و ترشح پروستوگلاندین در گاوهای شیری با استفاده از مکمل امگا 3: By: H.…

شیوه های مدیریت باروری و عملکرد گله های گاوهای شیری کانادا با استفاده از سیستم خودکار (مانیتورینگ)

شیوه های مدیریت باروری و عملکرد گله های گاوهای شیری کانادا با استفاده از سیستم خودکار (مانیتورینگ): By: R. C.…

خصوصیات تغذیه ای و زمان نشخوار گاوهای شیری در حوالی فاز استروس

خصوصیات تغذیه ای و زمان نشخوار گاوهای شیری در حوالی فاز استروس: By: C. Pahl , E. Hartung , K.…

حفظ ظرفیت تولید گوشت گاوهای گوشتی در طول دوره تابستان

حفظ ظرفیت تولید گوشت گاوهای گوشتی در طول دوره تابستان: By Bruno Martin, Ruminants Technical Support Manager, Jun.2017 مترجم: دکتر…

ارتباط بالینی دمای فولیکول های پیش تخمک گذار در شرایط استرس گرمایی گاوهای شیری

ارتباط بالینی دمای فولیکول های پیش تخمک گذار در شرایط استرس گرمایی گاوهای شیری: By: F López-Gatius, RHF Hunter., Reprod…

کربنات پتاسیم به عنوان یک منبع کاتیونی جهت دوره شیردهی بعد از زایمان

کربنات پتاسیم به عنوان یک منبع کاتیونی جهت دوره شیردهی بعد از زایمان: By: A. R. Alfonso-Avila, É. Charbonneau, P.…

مزایای تغذیه پتاسیم اضافی برای گاوهای شیری

مزایای تغذیه پتاسیم اضافی برای گاوهای شیری: By: John A Metcalf, Ruminant Nutrition research Manager مترجم: دکتر مهرداد خدادادیان نقش…
صفحه1 از9