متاریچ (مواد معدنی هیدروکسی)
متاریچ (مواد معدنی هیدروکسی)

توضیحات کامل

نسل سوم مواد معدنى ، حاصل دانش و تجربه دانشمندان شیمى و تغذیه دام و طیور


مواد معدنى کم‌نیاز وظایف بیولوژیکى مهمى در بدن دارند از جمله نقش در ایمنى، متابولیسم اکسیداتیو، متابولیسم مواد مغذى و  انرژى، فعالیت‌هاى تولیدمثلى و غیره. کمبود عناصر کم‌نیازى چون Cu و ،Zn، Mn منجر به مشکلات متابولیکی فراوانى در دام و طیور می‌شود. آهن و مس نقش مهمى در سلامت مفاصل، رشد و سلامتى پشم و مو و پَر، تولید سلول‌هاى خونى، بهبود عملکرد ایمنى، افزایش کارکرد بارورى، بهبود متابولیسم آهن، و ... دارد. روى و منگنز نیز نقش مهمى در سنتز پروتئین ها، بهبود عملکرد ایمنى، متابولیسم ویتامین‌ها، تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانى، افزایش کارکرد بارورى، و سلامتى پوست دارند. این عنصرها همچنین کوفاکتور بسیارى از آنزیم‌هاى مهمِ درگیر در متابولیسم کُلى بدن هستند. کروم نیز نقش پایه‌اي در متابولیسم گلوکز-انسولین دارد. کبالت پیش ساز اصلی بیوسنتز ویتامین B12 توسط میکروارگانیسم‌ها در دستگاه گوارش است.

نسل اول مواد معدنى

شکل غیرآلى مواد معدنىِ کم‌نیاز شامل اکسیدها و نمک‌ها که به عنوان نسلِ نخست مواد معدنى شناخته مى‌شوند و داراى زیست فراهمى (Bioavailability) اندکى هستند. زیست‌فراهمى این مواد معدنى را می‌توان به طور چشمگیرى با تولید کمپلکس‌هاى آلىِ داراى مواد معدنىِ کم‌نیاز افزایش داد.

نسل دوم مواد معدنى 

کمپلکس‌ها یا کیلیت‌هاى آلی (Organic chelates) که در آن مواد معدنى با یک اسید آمینه و یا پپتید پیوند داده شده‌اند را نسل دوم مواد معدنى می‌نامند.


نسل سوم مواد معدنى 

مواد معدنى به شکل هیدروکسى (Hydroxy trace minerals) را به عنوان نسل سوم مواد معدنى مى‌شناسند. گروه دامدار برتر تولید کننده‌ى مواد معدنى هیدروکسى MetaRich مى‌باشد. این مواد ضمن دارا بودن تمامى خواص به عنوان مواد معدنىِ کیلاته، داراى خلوص بالایى نیز مى‌باشند و از لحاظ اقتصادى از دیگر مواد کیلاته به صرفه‌تر هستند.

نسل چهارم مواد معدنى

مواد معدنىِ کم نیاز به شکل کیلیت‌هاي پلُی‌کربوکسیلیت (Polycarboxylated chelates) به عنوان نسل چهارم مواد معدنىِ کم نیاز شناخته می‌شوند. کیلاته‌های پُلی کربوکسیلیت درحالی که داراي حلالیت زیادي در آب هستند، در گستره‌ي وسیعی از pH نیز پایداري خود را حفظ کرده و کُنش متقابلی با دیگر آنتاگونیست‌هاي موجود در خوراك ندارند (و به آسانی و با راندمان بالایی در روده جذب می شوند).

گروه دامدار برتر با استفاده از دانش و تجربه دانشمندان و متخصصان برجسته و تراز اول شیمى و تغذیه‌ى دام ایرانى، دو محصول ویژه و استثنایی ChelaMin ( کیلیت پُلى‌کربوکسیلیت) و MetaRich (مواد معدنى هیدروکسى) ویژه و استثنایى را براى نخستین بار در ایران تولید و به بازار عرضه نموده است.

MetaRich


مواد معدنى کم‌نیاز به شکل هیدروکسى (Hydroxy trace minerals) یکى از منابع مهم مواد معدنى کم‌نیاز براى دام، طیور و آبزیان به شمار می‌روند. در واقع این شکل از مواد معدنى به‌عنوان نسل سوم مواد معدنى شناخته می‌شوند. هیدروکسى‌ها نه تنها از نظر اقتصادى مقرون به صرفه می‌باشند، بلکه داراى زیست‌فراهمى بالایى نسبت به نسلِ نخست مواد معدنى می‌باشند. 
مزایاى استفاده از MetaRich
- محتواي عنصري بیشتر نسبت به سولفات ها و کیلاته‌ها؛
- عدم جذب رطوبت و عدم تولید غبار که اثر زیادي در بهبود کیفیت مخلوط شدن در جیره دارد؛
- روان‌رَوى بالا (Flowability)؛
- اختلاط پذیرى و پایدارى بالا (High mixability and stability)؛
- خوش‌خوراك بودن آن‌ها نسبت به نمک‌هاى معدنىِ سولفات و اکسید
- نامحلول بودن در pHهاى بالاى 4 که به علت پیوندهاي کووالانی مستحکم و نیز شکل کریستالی ویژه‌ي هیدروکسی‌ها است. این عدم حلالیت، خود داراي مزایاي دیگري نیز می‌باشد، ازجمله:
- عدم واکنش آن‌ها با دیگر مواد آنتاگونیستیک موجود در جیره مانند کلسیم، گوگرد، فیتات، اگزالات، آهن، مولیبدن، مواد فیبري و ...
- عدم ورود آن‌ها به واکنش‌هاى اکسیداسیون
- گذر یا باي پس (By pass) شدن از شکمبه بدون تأثیرات مخرب بر دیگر مواد مغذي و میکروب‌ها (مواد معدنی کم نیاز در غلظت‌هاي معمول می‌توانند براي میکروب‌هاي شکمبه-به ویژه میکروب‌هاي هضم کننده‌ي مواد فیبري- سَمّی باشند)
- قابلیت جذب بیشتر در روده که سبب کاهش میزان مصرف آن‌ها در جیره (حتى تا 60 درصد) می‌شود. حلالیت هیدروکسى‌ها در pH اسیدىِ معده و شیردان موجب رهاسازى آهسته آن‌ها در روده و جذب مؤثرتر آن‌ها نسبت به نمک‌هاى سولفات و اکسید می‌شود (حلالیت هیدروکسی‌ها در محیط اسیدي معده بیش از 120 برابر افزایش می‌یابد).

MetaRich-HydroxyZin


 هیدروکسی کلراید روي (Zinc hydroxychloride) با حداقل 55 درصد روي عنصري. این ماده با فرمول شیمیایی H2O.8Cl2(OH)Zn5 به شکل پودر سفید مایل به زرد می باشد. بیش از 300 آنزیم براى فعالیت خود نیازمند روى هستند. آنزیم‌هاى وابسته به روى، نقش پایه‌اى در متابولیسم کربوهیدرات‌ها، چربى‌ها، پروتئین‌ها، نوکلئیک اسیدها، و فعالیت‌هاى آنتى‌اکسیدانى دارند. یکى از نقش‌هاى اصلىِ روى، حفظ غشاء‌هاي سلولى و استحکام بافت‌هاى بدن است. پژوهش‌هاى گوناگون نشان داده‌اند و تولید DNA که روى داراى نقش مهمی در نسخه بردارى از پروتئین‌هاى بدن است. فعالیت سیستم ایمنى و نیز بارورى و تولیدمثل، وابستگى زیادى به حضور روى دارند. کمبود روى موجب عقب افتادگى رشد بدن، تاخیر در بلوغ جنسى و جسمى، کاهش رشد استخوان‌ها، اختلالات پوستى و جلدى، حساسیت به عفونت‌ها (به دلیل ضعف سیستم ایمنى) و ... مى‌شود. هیدروکسیزین، یک مکمل رويِ هیدروکسیِ بسیار کارآمد براي تامین روي و جلوگیري از کمبود آن می‌باشد.

MetaRich-HydroxyMan


هیدروکسی کلراید منگنز(Manganese hydroxychloride) با حداقل 50 درصد منگنز عنصري. این ماده با فرمول شیمیایی 3Cl2(OH)Mn2 به شکل پودر قهوه‌اي رنگ می‌باشد. 
منگنز کوفاکتور بسیارى از آنزیم هاى مهم مانند آرجیناز (متابولیسم نیتروژن و تولید اوره)، گلوتامین سنتتاز (متابولیسم نیتروژن)، پایرویت کربوکسیلاز (مسیر گلوکونئوژنز و تولید گلوکز از پیش سازهاي غیرقندي)، منگنز سوپراکسید دیسموتاز (یک آنزیم آنتى-اکسیدانى بسیار توانمند) و ... است. این آنزیم‌ها نقش مهمى در رشد بدن، فعالیت دستگاه گوارش، تولیدمثل و بارورى، فعالیت آنتى‌اکسیدانى، تولید انرژى، بهبود عملکرد سیستم ایمنى و سیستم عصبى دارند. بیشترین تجمع منگنزِ بدن، در کبد است و این نشان‌دهنده‌ي نقش مهم آن در فعالیت‌هاى متابولیکى کبد (به عنوان مرکز متابولیسم بدن) است. متابولیسم کربوهیدرات‌ها و چربى ها، بیوسنتز پروتئین ها، بیوسنتز ویتامین C،  خون سازى و ترشح انسولین از دیگر فعالیت‌هاي وابسته به منگنز است. هیدروکسیمَن، یک مکمل منگنزِ هیدروکسیِ بسیار کارآمد براي تامین منگنز و جلوگیري از کمبود آن می‌باشد.

MetaRich-HydroxyCop


هیدروکسی کلراید مس (Copper hydroxychloride) با حداقل 54 درصد مس عنصري. این ماده با فرمول شیمیایی Cu2Cl(OH)3 به شکل پودر سبز رنگ می‌باشد. مس نقش مهمى در سلامت مفاصل، رشد و سلامتى پشم و مو و پَر، تولید سلول‌هاى خونى، بهبود عملکرد ایمنى، افزایش کارکرد بارورى، بهبود متابولیسم آهن، و ... دارد. مس بخشى از ساختار آنزیم سیتوکروم C اکسیداز است. این آنزیم نقش مهمى در متابولیسم انرژى سلول داشته و کاهش فعالیت این آنزیم موجب افت شدید تامین انرژى براى سلول‌ها مى‌شود. از دیگر آنزیم‌هایى که براى فعالیت خود نیازمند مس هستند، می‌توان به سوپراکسید دیسموتاز (یک آنزیم آنتى-اکسیدانى بسیار توانمند)، فروکسیداز (آنزیم لازم براى جذب آهن)، لایزیل اکسیداز (آنزیم لازم براي ساخت کُلاژن و الاستین که در ساختار ماهیچه‌ها، استخوان‌ها، و تاندون‌ها داراي نقش پایه‌اي هستند) و ... اشاره کرد. هیدروکسیکاپ، یک مکمل مسِ هیدروکسیِ بسیار کارآمد براي تامین مس و جلوگیري از کمبود آن می‌باشد.

 مورد مصرفِ MetaRich: تک معده‌اي‌ها، نشخوارکنندگان و آبزیان.

 

ویدئوی معرفی

ارسال نظر شما

ارسال نظر شما

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایتشماره همراه خود را وارد نمایید