توضیحات کامل

توکسین بایندر توکسفین یکی از بهترین توکسین بایندرها نسبت به محصولات مشابه در بازار است. کپک‌ها و قارچ‌ها که با مصرف مواد مغذی تولید سم (مایکو توکسین‌ها) می کنند مشکلی جدی و مستمر در صنعت دام و طیور هستند. سازمان غذا و کشاورزی (FAO) برآورد کرده است که ۲۵% از محصولات غذایی آلوده به این سموم هستند.
مطالعات فارمی نشان داده‌اند که مسمومیت‌های شدیدتری می‌تواند در نتیجه تاثیرات هم افزایی (سینرژیستیک) مایکوتوکسین‌های مختلف در حیوانات ایجاد شود.

عوامل موثر بر قدرت جذب توکسین بایندر

مواد موثر

مواد موثر موجود در توکسین بایندر، قابلیت جذب متفاوتی از یکدیگر دارند. ویژگی یک ماده جاذب مطلوب این است که بتواند طیف بالایی از مایکوتوکسین‌ها، بخصوص آفلاتوکسین را پوشش دهد. به همین دلیل تقریباً در تمامی توکسین بایندرهای موجود (حتی توکسین بایندرهای محتوی مخمر و آنزیم) بنتونیت به عنوان ماده موثره اصلی بکار رفته است. زیرا بنتونیت روی مایکوتوکسین‌های قطبی بخصوص آفلاتوکسین قدرت جذب بالایی دارد.

مخمرها و بخصوص آنزیم ها معمولا مکانیسم اختصاصی داشته، تنها نسبت به یک یا چند مایکوتوکسین موثر هستند.

تعادل بار یونی در سطح ذرات توکسین بایندر

یکی از مشکلاتی که در بنتونیت طبیعی بکار رفته در توکسین بایندرها وجود دارد، این است که به علت بار یونی نامتعادل روی ذرات محصول، مایکوتوکسین‌های غیرقطبی و یا زنجیربلند به آن جذب نمی‌شوند و یا در صورت جذب ناپایدارند و در برخی موارد توسط یون‌های سطح ذرات توکسین بایندر دفع می‌شوند. این اتفاق یکی از دلایل موثر نبودن بنتونیت طبیعی در برابر سموم غیرقطبی است. 

پایداری اتصال

بطور کل میزان جذب مایکوتوکسین های یک محصول در طول لوله گوارش با شرایط آزمایشگاهی کاملا متفاوت است و این مسئله به علت پایداری اتصال مایکوتوکسین به توکسین بایندر است.

پایداری اتصال تابع دو مولفه زیر است:

الف: پایداری ماده موثره در طول دستگاه گوارش

مواد عبوری از دستگاه گوارش(بخصوص دستگاه گوارش نشخوارکنندگان) در معرض فرایند تخمیر، تجزیه و هضم آنزیم‌های دستگاه گوارش قرار می‌گیرند.

بنابراین هرچه مواد ارگانیک در ماده موثره جاذب بیشتر باشد امکان تجزیه محصول در دستگاه گوارش بالاتر می‌رود.

ب: پایداری در شرایط تغییر pH

میزان pH در طول دستگاه گوارش از اسیدی به قلیایی تغییر می‌کند. بنابراین بسیار اهمیت دارد وقتی که یک مایکوتوکسین در محیط اسیدی جذب می‌شود در هنگام عبور از بخش‌های قلیایی مجددا آزاد نشود.

چه عواملی توکسفین XL را از سایر توکسین بایندرها متمایز می سازد؟

مواد موثره:

EM POWERED Sepiolite

در تولید توکسفین XL از سپیولیتی استفاده شده که با استفاده از تکنولوژی EM POWERED با اسید هیومیک فعال شده است. این ماده منحصر به فرد برعکس بنتونیت، در مواجهه با طیف وسیعی از سموم قارچی از جمله زیرالنون و اکراتوکسین جذب بسیار بالایی دارد. این فرایند به عنوان یک اختراع توسط شرکت کمین به ثبت رسیده است. میزان جذب کنندگی این ماده و وسیع الطیف بودن آن از تمامی موادی که در گذشته علیه مایکوتوکسین‌ها استفاده می‌شد بالاتر است.

َفعالسازی باعث جذب بیشتر و پایداری اتصال بالاتر است. همچنین هیچ یک از اجزای محصول قابل هضم نمی‌باشد. 

بنتونیت به کار رفته در توکسفیناز نوع مونتموریلونیت است که دارای بالاترین کیفیت می‌باشد. در فرایند تولید توکسفین از فرایند تعویض یون‌های سطح ذرات محصول با یون‌های متعادل (Activation) استفاده می‌شود. در نتیجه بنتونیت موجود در محصول قدرت جذب مایکوتوکسین‌های غیرقطبی را هم دارا می‌باشد. در طی این فرایند همچنین با کاهش فضای میان ذرات، سطح جذب به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.  

Activation

باعث جذب بیشتر و پایداری اتصال بالاتر است. هیچ‌کدام از اجزای محصول قابل هضم نمی‌باشد.

بنتونیت بکار رفته در توکسفین از نوع مونموریلونیت است که دارای بالاترین کیفیت می‌باشد. در فرایند تولید توکسفین از فرایند تعویض یون‌های سطح ذرات محصول با یون‌های متعادل (Activation) استفاده می‌شود. در نتیجه بنتونیت موجود در محصول قدرت جذب مایکوتوکسین‌های غیرقطبی را هم دارا می‌باشد. در طی این فرایند همچنین با کاهش فضای میان ذرات، سطح جذب به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.

پایداری در شرایط تغییر pH

 

ویدئوی معرفی

ارسال نظر شما

ارسال نظر شما

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایتشماره همراه خود را وارد نمایید