اسکوربس
اسکوربس

توضیحات کامل

اسهال (Scours) يکي از عوامل اصلي مرگ ‌و میر دام هاي بالغ و نابالغ (نوزاد و جوان مانند گوساله، بره و بزغاله) مي‌باشد. درصد مرگ‌ و میر ناشي از اسهال در نـوزادان دام‌هاي مختلف از 20 تا 100 درصد متغير است. به‌عنوان نمونه، بسياري از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که ممکن است بيش از 53 درصد گوساله هاي شيرخوار تا پيش از شيرگيري در اثر اسهال تلف شوند.

مرگ‌ و میر ناشي از اسهال بيشترين ضرر مالي را به دامداران وارد مي‌کند، زيرا مرگ نوزاد (ناشي از اسهال) موجب هدر رفتن همه‌ي هزينه‌هاي انجام شده براي دام آبستن و نيز از دست دادن نوزادي که در آينده مي‌تواند دامي ارزشمند و اقتصادي باشد، خواهد شد.

اسهال فقط يک بيماري نيست بلکه مجموعه اي از ناهنجاري هاي متابوليکي، ايميونولوژيکي و تغذيه اي را نيز به همراه دارد. اين ناهنجاري ها عبارت‌اند از:

- دهيدراسيون (از دست دادن آب بدن)؛

- بروز عدم تعادل الکتروليتي و اسمزي در مايعات بدن؛

- ضعف سيستم ايمني و بروز انواعي از بيماري ها؛

- اختلال در فعاليت آنزيم هاي سلول هاي بدن به دليل عدم تعادل الکتروليتي مايعات بدن؛

- کاهش اشتها و کمبود انرژي و ديگر مواد مغذي (که منجر به ضعف عمومي و کاهش وزن مي شود)؛

- مرگ طي 12 تا 48 ساعت پس از آغاز اسهال؛

- و ... 

يکي از نتايج بسيار ناگوار اسهال، ضعف و ناکارآمدی سيستم ايمني و بروز ديگر بيماري هاي مهلک (مانند ذات الريه) است. بيماري هاي تنفسي خود مي توانند مسئول 21 درصدِ مرگ و ميرها تا پيش از شيرگيري باشند.

عوامل عفوني و غیر عفونی گوناگوني در بروز اسهال نقش دارند؛ ازجمله عوامل عفوني مي توان به پاتوژن هاي ميکروبي زير (باکتري، ويروس، قارچ و تک ياخته) اشاره کرد:

- ويروس ها:

- ويروس اسهال گاوي (Bovine viral diarrhea virus = BVDV): احتمال آلودگي در هر سن؛

- روتاويروس ها: بيش ترين احتمال آلودگي در سنين 4 تا 14 روزگي؛

- کروناويروس ها: بيش ترين احتمال آلودگي در سنين 7 تا 30 روزگي؛

- باکتري ها:

- E. coli: بيش ترين احتمال آلودگي در سنين 1 تا 3 روزگي

- سالمونلا: احتمال آلودگي در هر سن؛

- کلستريديوم ها: بيش ترين احتمال آلودگي در سنين 0 تا 28 روزگي؛

- پارازيت هاي تک ياخته اي:

- کريپتوسپوريدا: بيش ترين احتمال آلودگي در سنين 7 تا 16 روزگي؛

-  کوکسيديا: بيش ترين احتمال آلودگي در سنين بيش از 21 روزگي؛

عوامل غیر عفونی نيز شامل مشکلات مديريتي، محيطي، تغذيه اي، انواع تنش و ... هستند.

اسهال يک بيماري گوارشي است و دليل اصلي آن (صرف نـظر از عـوامل عفونـي يـا غیر عفونـی)  بـروز اختـلال  در تعــادل ميکروبی دستگاه گوارش است.  پيش از تولد،  دستگاه گوارش نوزاد تقریباً عـاري از هرگونه ميکـروب است. پـس از تولد، نخستيـن چالش نوزاد،  هجوم حجم گستـرده اي از انواع ميکـروارگانيسـم ها از محيط پيرامون (و شير) به دستگاه گوارش است. از یک‌سو، بسياري از اين ميکروارگانيسم ها خاصيت بيماري زايي داشته و از سوي ديگر، سيستم ايمني ناقص نوزاد، توانايي و تجربه ي کافي براي مقابله با آن ها را ندارد. به همين دليل است که مصرف آغوز با کيفيت (حداقل داراي 50 گرم IgG در هر ليتر)، کميت و در زمان مناسب، کمک شاياني به از ميان بردن اين ميکروب هاي بيماري زا مي کند. پس از پايان دوره ي مصرف آغوز، هجوم ميکروب هاي بيماري زا به دستگاه گوارش کماکان ادامه مي يابد با اين تفاوت که آغوزي براي مقابله با آن ها وجود ندارد.

 

اينجاست که با وارد کردن و جايگزين کردن تعداد زيادي ميکروارگانيسم مفيد به دستگاه گوارش، مي توان جمعيت ميکروبي توانمندي براي مقابله با هجوم ميکروب هاي بيماري زا به وجود آورد. اين ميکروب هاي سودمند، به‌سرعت در دستگاه گوارش تکثير يافته و جمعيتي متعادل و همزيست با جانور را فراهم مي آورند. اين ميکروب هاي سودمند مانع جايگزيني و رشد ميکروب هاي بيماري زا در دستگاه گوارش مي شوند. تا زماني که اين ميکروب هاي مفيد به تعداد کافي در دستگاه گوارش وجود دارند، امکان هجوم ميکروب هاي بيماري زا به دستگاه گوارش دام وجود نخواهد داشت. اگر به هر دليلي اين جمعيت ميکروبي سودمند دچار ضعف، اختلال، و عدم تعادل شود، اسهال و بيماري هاي جانبي ناشي از آن بروز خواهد کرد.

 اسکوربس دقیقاً براي همين منظور طراحي شده است. این پروبیوتیک با دارا بودن 8 سويه ي گوناگون از ميکروارگانيسم هاي سودمند، موجب وارد شدن تعداد فراواني از آن ها به دستگاه گوارش شده و جمعيتي پايدار را در آن به وجود مي آورد. بدين ترتيب اسکوربس مانع بروز و شيوع اسهال در نوزادان و دام هاي     جوان (و نيز دام هاي بالغ و مُسن) مي شود. حتي درصورتی‌که دامي دچار اسهال شده باشد، مصرف اسکوربس با تغيير ناگهاني و شديد جمعيت ميکروبي روده به سود ميکروب هاي مفيد، موجب قطع  سريع اسهال و تضمين سلامتي دام (پيش از گسترش اسهال)   مي شود. اسکوربس افزون بر داشتن جمعیت های فراوانی از میکروارگانیسم های سودمند، دارای مقادیر بالایی از ویتامین ها و الکترولیت های مورد نیاز برای تقویت سیستم ایمنی، سلامت، رشد و گسترش دستگاه گوارش و نیز بهبود رشد است.  استفاده از اسکوربس همچنين به هنگام تنش هاي ناشي از مسافرت (اسهال مسافرتي)، استرس گرمايي، مصرف آنتي بيوتيک (اسهال آنتي بيوتيکي)، مسموميت غذايي،  و ... که همگي منجر به بروز اسهال مي شوند، به‌سرعت موجب درمان بيماري مي گردد.

 

توصيه هاي کاربرد:

- بهتر است در اولين فرصت (پس از پايان مصرف آغوز) از اسکوربس استفاده شود؛ به‌عبارت‌دیگر، توصيه مي شود نخستين مصرف شير همراه با مصرف اسکوربس باشد.

- اگر آغوز داراي کيفيت پاييني است (مقدار IgG در هر ليتر آن کمتر از 50 گرم باشد)، بهتر است از اسکوربس  در آغوز نيز استفاده شود؛ در صورتي که کيفيت آغوز مناسب باشد، نيازي به استفاده از اسکوربس  در آغوز نيست.

- براي پيشگيري از بروز و شيوع اسهال، استفـاده از  اسکوربس  حداقل تا 30 روزگي بشکل روزانه توصيه مي شود.

- در دوره ي حساس و تنش زاي از شيرگيري، بهتر است 5 تا 6 روز پيش از شيرگيري و حداقل يک هفته پس از آن، از اسکوربس به طور روزانه استفاده شود.

- در صورت مشاهده ي اسهال (به هر دليل) بي درنگ از اسکوربس  (تا قطع کامل نشانه هاي اسهال) استفاده شود.

- پيش، در حين، و پس از هر نوع تنش (تغيير مکان، تغيير محيط، مسافرت، تغيير خوراک، تنش گرمايي، مصرف آنتي بيوتيک، جراحي و ... ) ازاسکوربس استفاده شود.

- بي¬درنگ پس از بروز مسموميت هاي گوارشي ناشي از جيره هاي غذايي نامناسب (مسموم، کپک‌زده، و ... ) ازاسکوربس استفاده شود تا از بروز اسهال جلوگيري شود.

- اسکوربس را مي توان در همه ي حيوانات اعم از نوزاد، جوان، نابالغ، بالغ، آبستن و شيرده استفاده کرد.

محتوی میکروارگانیسم های:

ساکارومایسس بولاردی، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، انتروکوکوس فاسیوم، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، استرپتوکوکوس ترموفیلوس، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، مانان الیگوساکارید

شمارش (کانت میکروبی): CFU/g 108×5

آنالیز ویتامین – الکترولیت موجود در هر کیلوگرم مکمل اسکوربس

ماده مغذی

مقدار

ماده مغذی

مقدار

ویتامین A

(IU)480000  

بیوتین

480 mg

ویتامین E

(IU)16000  

منیزیم

30000 mg

ویتامین B1

5600 mg

روی

6400 mg

ویتامین B2

4000 mg

منگنز

6400 mg

ویتامین B3

4800 mg

آهن

6000 mg

ویتامین B5

4000 mg

مس

1600 mg

ویتامین B6

3200 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان مصرف:

توصیه مهم: پیشگیری از اسهال بسیار مهم تر از درمان می باشد. هزینه پیشگیری همیشه کمتر از هزینه‌های درمان و بویژه هزینه‌های ناشی از ضعف و عقب‌ماندگی رشد گوساله می‌باشد.

پیشگیری از اسهال، تقویت سیستم ایمنی و افزایش رشد:

٣ روز اول فقط از آغوز استفاده شود. از روز چهارم تا هشتم، ٥ گرم در یک وعده و پس از آن تا روز ٣٠ پس از تولد، ١٠ گرم در دو وعده ٥ گرمی داده شود (بهتر است این روند تا پایان شیرگیری ادامه یابد. در ضمن در صورتی که فقط ٣٠ روز از اسکوربس استفاده می‌شود، بهتر است جهت جلوگیری از استرس ناشی از شیرگیری، ٥ روز قبل و ٥ روز بعد از شیرگیر ی، اسکوربس را استفاده نمایید).

درمان و کنترل اسهال:

روزانه 20 گرم از اسکوربس بصورت دو وعده 10 گرمى به دام بیمار خورانده شود. این کار به طور روزانه تا قطع اسهال ادامه یابد. در طى کاربرد اسکوربس، بنابر صلاحدید دامپزشک، از سِرم درمانی (براى جلوگیرى از دهیدراسیون بدن دام) و تزریق آنتى‌بیوتیک استفاده شود (از مصرف آنتى‌بیوتیک خوراکى جداً خوددارى شود). در صورت بروز بیمارى یون، روزانه 12 گرم از اسکوربس بصورت دو وعده 6 گرمى استفاده شود.

جهت مصرف در دام سبک، مطابق روش بالا ولی با نصف مقادیر عنوان شده، استفاده گردد.

نکته:
کاربرد به همراه شیر بسیار نتیجه بخش تر از کاربرد آن در آب ولرم است؛ پس توصیه مى‌شود آن را در شیر حل کنید.
توجه:
1- ظروف مورد استفاده باید کاملا پاکیزه و ضدعفونى شده باشند و هیچگونه آثارى از مواد ضدعفونی کننده یا شوینده در آن‌ها باقى
نمانده باشد.
2- استفاده از شیر یا آب با دماى گرم تر یا سردتر از مقادیر گفته شده در بالا موجب بروز شوك دمایى به میکروارگانیسم‌هاى موجود
در و کاهش کارایى آن مى‌شود
(اکیدا توصیه مى‌شود که از شیر با دماى بالاتر از 45 درجه سانتى گراد استفاده نشود).

شرايط نگهداري:

- در جاي خشک، خنک و دور از نور نگهداري شود؛

- از بسته بودن درب و تخليه هواي پاکت اطمينان حاصل کنيد.

- از آلوده شدن محتويات درون پاکت اکيدا خودداري شود.

- در صورت متورم شدن پاکت (که معمولا به دليل عدم رعايت موارد بهداشتي و آلودگي محتويات پاکت پس از ياز کردن آن رخ مي‌دهد)، از مصرف آن خودداري نماييد.

 

ویدئوی معرفی

ارسال نظر شما

ارسال نظر شما

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایتشماره همراه خود را وارد نمایید