توکسفین XL

توکسین بایندر توکسفین یکی از بهترین توکسین بایندرها نسبت به محصولات مشابه در بازار است. کپک ها و قارچ ها که با مصرف مواد مغذی تولید سم (مایکو توکسین ها) می کنند مشکلی جدی و مستمر در صنعت دام و طیور هستند. سازمان غذا و کشاورزی (FAO) برآورد میکند که ۲۵% از محصولات غذایی آلوده به این سموم هستند. مطالعات فارمی نشان داده اند که مسمومیت های شدیدتری می تواند در نتیجه تاثیرات هم افزایی (سینرژیستیک) مایکوتوکسین های مختلف در حیوانات ایجاد شود.

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایتشماره همراه خود را وارد نمایید