کنسانتره 10 درصد بز شیری
کنسانتره 10 درصد بز شیری

کنسانتره 10 درصد بز شیری

موفقیت در پرورش بز شیری نیازمند توجه به محیط و جایگاه پرورش، تغذیه و انتخاب نژاد مناسب می باشد. در کشور ما توجه به، پرورش صنعتی و اقتصادی دام های سبک رو به افزایش است و این امر نویدبخش ایجاد مشاغل جدید برای نیروهای دانشگاهی و همچنین بهبود عملکرد و بازده برای نیروهای در حال کار می باشد.

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایتشماره همراه خود را وارد نمایید