مخمر زنده مخصوص نشخوارکنندگان
توکسین بایندر نشخوارکنندگان
خوراک آغازین گوساله Herdy
پرمیکس
میلورم خشک
کلامین (مواد معدنی کیلاته)

بهترین ها, بهترین را انتخاب می‌کنند.

همند در تولید و تامین منابع پروتئینی و مواد مغذی، همسو با دغدغه‌های جهانی و نیازهای زیست محیطی دنیا قدم بر می‌دارد. تیم متخصص تحقیق و توسعه، تولید، برنامه ریزی، بازاریابی و فروش در همند با نوآوری ، توسعه پایدار و پیگیری مدوام با تکیه بر دانش روز دنیا بهترین نتایج را به شرکای تجاری خود ارائه خواهند داد.

محصولات تخصصی دامی

پیش مخلوط گاو خشک و تلیسه هارمونیک

پیش مخلوط  گاو خشک و تلیسه هارمونیک

کلامین (مواد معدنی کیلاته)

کلامین (مواد معدنی کیلاته)

پروتئین محلول در شیر CAD

CAD – Calf Developer

مکمل و پیش مخلوط گاو شیری هارمونیک

مکمل و پیش مخلوط گاو شیری هارمونیک

خوراک آغازین(استارتر) گوساله

استارتر گوساله

بافر بایواکتیو (BioActive)

بافر بایواکتیو (BioActive)

توکسین بایندر مکسی زورپ (MaxiSorp)

توکسین بایندر چندجزئی مکسی زورپ (MaxiSorp)

متیونین محافظت شده Mepron

متیونین محافظت شده

بافر بایواکتیو (BioActive)

بافر بایواکتیو (BioActive)

مخمر زنده LiveCell SC 20

مخمر زنده LiveCell SC 20

توکسین بایندر Maxisorp

توکسین بایندر  Maxisorp

پیش مخلوط 5% پرواری

پیش مخلوط 5 درصد پرواری

کلامین (مواد معدنی کیلاته )

کلامین (مواد معدنی کیلاته )

بافر بایواکتیو (BioActive)

بافر بایواکتیو (BioActive)

مخمر زنده LiveCell SC 20

مخمر زنده LiveCell SC 20 ( بز و گوسفند)

توکسین بایندر Maxisorp بز و گوسفند

پیش مخلوط گوسفند و بز

پیش مخلوط گوسفند و بز

توکسین بایندر مکسی زورپ (MaxiSorp)

توکسین بایندر چند جزئی مکسی زورپ (MaxiSorp)

کلامین (مواد معدنی کیلاته)

کلامین (مواد معدنی کیلاته)

سبد مخصوص زایش میلورم

سبد زایش میلورم

کود میلورم

کود میلورم

سبد مخصوص پرورش میلورم

سبد مخصوص پرورش میلورم

میلورم خشک و زنده

میلورم خشک

بسته های آموزشی پرورش میلورم

بسته های آموزشی پرورش میلورم

آخرین خبرها

برگزاری سمینار در بهمن 1402 در شهر شیراز

رویداد بزرگ صنعت اسب در شهر رفسنجان

روز درخت‌کاری همراه با مزرعه‌طبیعت‌گرا‌همند

روز درخت‌کاری همراه با مزرعه‌طبیعت‌گرا‌همند

جدیدترین های بلاگ

تعیین روزهای باز اختیاری مناسب گله

تعیین روزهای باز اختیاری مناسب گله

ابزارهای مدیریت آغوز

غلظت ایمنوگلوبین IgG در آغوز با توجه به عوامل زیادی از جمله سابقه بیماری گاو، حجم آغوز تولید شده، فصل زایش و نژاد متفاوت است. تحقیقات نشان داده‌است که سطوح IgG از یک گاو به گاو دیگر (از کمتر از 20 بیش از 100 میلی گرم در میلی لیتر) متغیر است. تفاوت بین 20 و 100 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر IgG در آغوز می‌تواند به معنای تفاوت بین شکست و موفقیت در انتقال غیرفعال ایمنی باشد.

جایگاه متیونین محافظت شده در تغذیه نشخوارکنندگان

جیره نویسی دقیق بر اساس آمینو اسید ها یک استراتژی مهم برای افزایش درآمد از طریق کاهش هزینه های خوراک و افزایش مقدار تولید شیر و اجزای آن می باشد. متخصصان تغذیه از روش‌های قدیمی استفاده از پروتئین خام (CP) به محاسبه پروتئين قابل تجزیه در شکمبه (RDP) ، پروتئين عبوری (RUP) و نسبت بهینه آمینواسیدها روی آورده‌اند. هدف این رویکرد کاهش نیاز به پروتئين مکمل و جلوگیری از کاهش تولید بر اثر آمینواسید محدود کننده است.
عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایت شماره همراه خود را وارد نمایید