مخمر زنده LiveCell SC 20
مخمر زنده LiveCell SC 20

مخمر زنده LiveCell SC 20

مخمر زنده LiveCell شامل 20 میلیارد کلونی مخمر در هر گرم می باشد. این محصول علاوه بر مخمر زنده حاوی ترکیبات جانبی رشد مخمر نیز بوده که علاوه بر اثرات اصلی مخمر زنده می تواند در رشد میکروفلورای شکمبه اثر مثبت داشته و به عنوان پربیوتیک نیز در دستگاه گوارش عمل نماید.             خرید این محصول

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایت شماره همراه خود را وارد نمایید