مهندس حسین یزدانی

مهندس حسین یزدانی

رئیس هیأت مدیره

توانمندیها و ویژگی های اصلی: رهبری، کارآفرینی، بلندپروازی، طبیعت گرایی
سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم دامی از دانشگاه گرگان ,کارشناسی ارشد علوم دامی از دانشگاه صنعتی اصفهان
سوابق حرفه ای:

موسس، عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت فیدار دامدار برتر آریایی ( گروه دامدار برتر)، موسس و عضو هیأت مدیره شرکت پارسیا یوتاب، موسس، سهامدار و معاونت بازرگانی و تولید شرکت خوراک دام هیو، موسس و مدیر عامل شرکت Entomolabs هلند، موسس و عضو هیأت مدیره شرکت Heev France International ، فرانسه، مشاور تغذیه و مدیریت فارم های پرورش گاو شیری و مرغ گوشتی

مهندس مهسا کریمی

مهندس مهسا کریمی

مدیر عامل و مدیر R&D

توانمندیها و ویژگی های اصلی: نظم گرایی، جستجو گری، مثبت اندیشی، طبیعت گرایی
سوابق تحصیلی:کارشناسی  زیست گیاهی  از دانشگاه بوعلی سینا همدان، کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری از دانشگاه شیراز
سوابق حرفه ای:
کارشناس کشت سلول خط تولید دارو های نوترکیب در شرکت دارویی سامان داروی هشتم، کارشناس تحقیق و توسعه داروهای نوترکیب درشرکت دارویی سامان داروی هشتم

دکتر فریدون مداح

دکتر فریدون مداح

نایب رئیس هیأت مدیره / مدیر TQM

توانمندیها و ویژگی های اصلی: مدیریت، تحلیل گری، نتیجه گرایی، طبیعت گرایی
سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی  مواد از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی‌ارشد استخراج فلزات از دانشگاه صنعتی شریف، دکتری تولید مواد ازدانشگاه صنعتی‌شریف 
سوابق حرفه ای:
مدرس دانشگاه‌، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت‌ پژوهنده‌قومس، مدیر گروه طرح توجیهی فنی شرکت فولاد رهپوی صنعت، مشاور مدیریت پروژه و انتخاب مواد شرکت فرازگستر مشاور استراتژی و برنامه‌ریزی تولید شرکت رونیکاچوب توسکا، مشاور طراحی فرآیند شرکت صنوبر خوی

مهندس علیرضا فاتحی

مهندس علیرضا فاتحی

مدیر فروش

توانمندیها و ویژگی های اصلی: پشتکار فراوان، روابط عمومی قوی، طبیعت گرایی
سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم دامی از دانشگاه همدان، کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی دام از دانشگاه علوم تحقیقات تهران
سوابق حرفه ای:
مدیر فروش شرکت پخش مواد غذایی ناب گستر، کارشناس فروش شرکت فیدار دامدار برتر، سرپرست فروش شرکت خوراک دام هیو

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایت شماره همراه خود را وارد نمایید