کلامین (مواد معدنی کیلاته)
کلامین (مواد معدنی کیلاته)

کلامین (مواد معدنی کیلاته)


کلامین، حاصل دانش و تجربه دانشمندان شیمی و تغذیه دام و طیور، مواد معدنی کم‌نیاز را در بدن به عنوان اجزای ضروری برای وظایف بیولوژیکی مهمی معرفی می‌کند. این عناصر نقش‌های مهمی در ایمنی، متابولیسم اکسیداتیو، متابولیسم مواد مغذی و انرژی، فعالیت‌های تولید مثلی و سایر عملکردهای بیولوژیکی دارند.

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایت شماره همراه خود را وارد نمایید