کلامین (مواد معدنی کیلاته)
کلامین (مواد معدنی کیلاته)

کلامین (مواد معدنی کیلاته)

مواد معدنى کم‌نیاز وظایف بیولوژیکى مهمى در بدن دارند از جمله نقش در ایمنى، متابولیسم اکسیداتیو، متابولیسم مواد مغذى و انرژى، فعالیت‌هاى تولید مثلى و غیره. کمبود عناصر کم‌نیازی چون Cu و ،Zn، Mn منجر به مشکلات متابولیکی فراوانى در دام و طیور می‌شود. آهن و مس نقش مهمى در سلامت مفاصل، رشد و سلامتى پشم و مو و پَر، تولید سلول‌هاى خونى، بهبود عملکرد ایمنى، افزایش کارکرد بارورى، بهبود متابولیسم آهن، و ... دارد.

متاریچ (مواد معدنی هیدروکسی)
متاریچ (مواد معدنی هیدروکسی)

متاریچ (مواد معدنی هیدروکسی)

مواد معدنى کم‌نیاز وظایف بیولوژیکى مهمى در بدن دارند از جمله نقش در ایمنى، متابولیسم اکسیداتیو، متابولیسم مواد مغذى و انرژى، فعالیت‌هاى تولیدمثلى و غیره. کمبود عناصر کم‌نیازى چون Cu و ،Zn، Mn منجر به مشکلات متابولیکی فراوانى در دام و طیور می‌شود. آهن و مس نقش مهمى در سلامت مفاصل، رشد و سلامتى پشم و مو و پَر، تولید سلول‌هاى خونى، بهبود عملکرد ایمنى، افزایش کارکرد بارورى، بهبود متابولیسم آهن، و ... دارد. روى و منگنز نیز نقش مهمى در سنتز پروتئین ها، بهبود عملکرد ایمنى، متابولیسم ویتامین‌ها، تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانى، افزایش کارکرد بارورى، و سلامتى پوست دارند. این عنصرها همچنین کوفاکتور بسیارى از آنزیم‌هاى مهمِ درگیر در متابولیسم کُلى بدن هستند. کروم نیز نقش پایه‌اي در متابولیسم گلوکز-انسولین دارد. کبالت پیش ساز اصلی بیوسنتز ویتامین B12 توسط میکروارگانیسم‌ها در دستگاه گوارش است.

کروم پروپیونات (KemTrace)
کروم پروپیونات (KemTrace)

کروم پروپیونات (KemTrace)

کربوهیدرات به عنوان منبع انرژی در جیره گاو می‌باشند که در طی مراحل هضم به گلوکز تبدیل شده و وارد جریان خون می‌گردد تا به اندام های بدن منتقل گردد. مصرف کروم موجب افزایش بازدهی و عملکرد گیرنده‌های انسولین در بافت‌ها و در نتیجه جذب بهتر و بهینه گلوکز از خون به عنوان منبع انرژی برای سلول می‌باشد.

کولین پوشش‌دار (کولیپرل)
کولین پوشش‌دار (کولیپرل)

کولین پوشش‌دار (کولیپرل)

کولین در برخی منابع گیاهی وجود دارد ولی بخش مهمی از آن (بیش از 90 درصد)در شکمبه توسط میکروارگانیسم‌ها تجزیه و از بین می‌رود. بدن توانایی تولید کولین را دارد و در حالت عادی تولید کولین توسط بدن برای رفع نیازها کافی است؛ ولی در دوره انتقال و به‌ویژه در اوایل شیردهی که نیاز به کولین به ناگهان و به شدت افزایش می‌یابد، افزودن کولین به جیره می‌تواند اثرات بسیار سودمندی برسلامتی، جلوگیری از ناهنجاری‌های متابولیکی (کتوز و کبد چرب) و عملکرد تولیدی گاوهای شیری داشته باشد. 

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایتشماره همراه خود را وارد نمایید