پریمیکس (پیش مخلوط)
پریمیکس (پیش مخلوط)

پریمیکس (پیش مخلوط)

اقلام مختلف ریزمغذی‌های مصرفی در دامداری از قبیل جوش شیرین، کربنات کلسیم، نمک، مکمل معدنی، مکمل ویتامینی، توکسین بایندر، کولین پوشش‌دار، متیونین پوشش‌دار، مخمر و .... در جیره مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از مشکلات دامداری‌ها اندازه‌گیری و مخلوط کردن همگن این اقلام می‌باشد.

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایتشماره همراه خود را وارد نمایید