توکسین بایندر  Maxisorp
توکسین بایندر  Maxisorp

توکسین بایندر Maxisorp

مایکوتوکسین‌ها، انواعی از متابولیت‌های ثانویه قارچی هستند که در محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی وجود دارند. تا به امروز، بیش از 400 نوع مایکوتوکسین مختلف شناسایی شده است. مایکوتوکسین بایندرها دقیقاً به منظور جلوگیری از جذب مایکوتوکسین‌ها در دستگاه گوارش طراحی شده‌اند.

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایت شماره همراه خود را وارد نمایید