کلامین (مواد معدنی کیلاته )
کلامین (مواد معدنی کیلاته )

کلامین (مواد معدنی کیلاته )


کلامین، حاصل دانش و تجربه دانشمندان شیمی و تغذیه دام و طیور  مواد معدنی کم‌نیاز وظایف بیولوژیکی مهمی در بدن دارند از جمله نقش در ایمنی، متابولیسم اکسیداتیو، متابولیسم مواد مغذی و انرژی، فعالیت‌های تولید مثلی و غیره. کمبود عناصـر کم‌نیازی چون Zn,، Mn،, Cu منجر به مشکلات متابوليکی فراوانی در دام و طیور می‌شود.

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایت شماره همراه خود را وارد نمایید