توکسین بایندر
توکسین بایندر

توکسین بایندر

در این بخش محصولات جاذب سموم قارچی معرفی می‌شوند.
مواد معدنی کیلاته و هیدروکسی
مواد معدنی کیلاته و هیدروکسی

مواد معدنی کیلاته و هیدروکسی

مواد معدنى کم‌نیاز وظایف بیولوژیکى مهمى در بدن دارند از جمله نقش در ایمنى، متابولیسم اکسیداتیو، متابولیسم مواد مغذى و انرژى، فعالیت‌هاى تولیدمثلى و غیره. کمبود عناصر کم‌نیازى چون Cu و ،Zn، Mn منجر به مشکلات متابولیکی فراوانى در دام و طیور می‌شود.
عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایتشماره همراه خود را وارد نمایید