توکسین بایندر
توکسین بایندر

توکسین بایندر

در این بخش محصولات جاذب سموم قارچی معرفی می‌شوند.
مواد معدنی کیلاته
مواد معدنی کیلاته

مواد معدنی کیلاته

مواد معدنى کم‌نیاز وظایف بیولوژیکى مهمى در بدن دارند از جمله نقش در ایمنى، متابولیسم اکسیداتیو، متابولیسم مواد مغذى و انرژى، فعالیت‌هاى تولیدمثلى و غیره. کمبود عناصر کم‌نیازى چون Cu و ،Zn، Mn منجر به مشکلات متابولیکی فراوانى در دام و طیور می‌شود.
عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایت شماره همراه خود را وارد نمایید