تأثیر تغذیه با فول فت سویا در تولید شیر

جیره با پروتئین بالا که حاوی انرژی بالایی نیز باشد می‌تواند به افزایش تولید انرژی و اسید آمینه‌های مورد نیاز برای تولید شیر بالا در ابتدای دوره شیرواری کمک بسزایی کند.

فول فت سویا محتوی ۲۳% چربی و ۴۰% پروتئین خام که ۶۸% آن عبوری می‌باشد یکی از بهترین منابع پروتئین و چربی برای گاوهای شیری می‌باشد.

اگر دانه سویا حرارت نبیند و رُست نشود پروتئین آن به سادگی مورد استفاده میکروب‌های شکمبه قرار می‌گیرد.

به همین دلیل روش‌های مختلفی برای فرآوری دانه سویا به منظور کاهش تخریب پروتئین آن توسط میکروب‌های شکمبه وجود دارد. که فرآیند رست کردن یکی از بهترین گزینه‌ها برای فرآوری دانه سویا می‌باشد.

مطالعات نشان دادند  دام‌هایی که در جیره آن‌ها فول فت سویای رُست شده در مقایسه با کنجاله سویا و یا سویای خام استفاده شده بود توانسته بودند در دوره ابتدایی شیرواری شیر بیشتری را تولید کنند.

همچنین آزمایش های متعددی در محیط in vivo و in vitro بر روی دانه سویای حرارت دیده انجام شد.

بر اساس آزمایشات انجام شده نتایج نشان دادند که حرارت دادن دانه سویا موجب می‌شود که جذب لیزین از روده کوچک به حداکثر خود برسد.

هدف از این مطالعه مقایسه مقادیر مختلف سویا و همچنین ارزیابی فرآوری سویا در درجه حرارت های مختلف و بررسی تولید شیر در گاوهای شیری در دوره ابتدایی شیرواری می‌باشد.

جهت انجام این مطالعه تعداد ۴۶ گاو هلشتاین از جیره ۵۰% علوفه و ۵۰% کنسانتره از روز ۱۵ تا ۱۱۹ پس از زایمان در سه گروه جیره حاوی فول فت سویای رست شده با نسبت ۱۳%، فول‌فت سویای خام با نسبت ۱۳% و کنجاله سویا ۱۰% تقسیم‌بندی شدند.

برای افزایش میزان لایزین موجود در سویا، سویا را حرارت دادیم و آنرا مورد آزمایش قرار دادیم . پس از آن مشاهده کردیم در گروهی که سویای حرارت دیده مورد استفاده قرار گرفته بود درصد جذب لایزین از روده کوچک به طور چشمگیری افزایش یافته بود.

نتایج این تحقیق نشان دادند که تغذیه گاوها با فول فت سویای رست شده موجب شد که تولید شیر ۱/۲ کیلوگرم/روز و FCM 0/5 واحد در مقایسه با دو گروه دیگر افزایش یابد.

 

By: M. A. FALDET and L. D. SATTER, US Dalry Forage Research center

Agricultural Research Service, USDA and Department of Dalry Science University of Wisconsin Madison, J Dairy Sci

23/11/1400 12:00:00 ق.ظ
ارسال نظر شما

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایتشماره همراه خود را وارد نمایید