جایگزینی سویای خام با سویای رست شده و افزایش تولید شیر در گاوهای هلشتاین

سویا منبع اصلی پروتئین برای گاوهای شیری می‌باشد، که عمدتا به‌صورت دانه سویا مورد استفاده قرار می‌گیرد و قابلیت تجزیه‌پذیری بالایی برای گاوهای شیری دارد (حدود ۶۵% cp).

توجه به این موضوع مهم می‌باشد که استفاده از منابع پروتئینی می‌تواند پروتئین غیر قابل تجزیه(RUP) در شکمبه را افزایش دهد.

جایگزینی مواد پروتئینی جیره با مواد غذایی غیر قابل تجزیه در شکمبه که غنی از RUP می‌باشند، می‌تواند جریان متابولیسم اسیدآمینه را افزایش دهد.

مطالعات نشان دادند که جایگزینی سویا خام (RAW) با سویای رست شده (ROS) می‌تواند به‌طور چشمگیری میزان تولید شیر را افزایش دهد.

سویای رست شده می‌تواند اسیدآمینه را در قالب غیر قابل تجزیه در شکمبه و قابل جذب در روده عرضه کند که این امر می‌‌‌‌تواند تولید شیر را افزایش دهد.

با این حال تحقیقات کمی نیز اشاره به این موضوع داشتند که جواب مناسبی پس از استفاده از سویا در جیره دریافت نکرده‌اند، که این امر می‌تواند به عوامل متعددی از جمله مرحله شیردهی و یا میزان تولید شیر بستگی داشته باشد.

علاوه بر این، بهره‌وری مناسب فرآیند رست کردن سویا دقیقا به زمان و درجه حرارت رست کردن بستگی دارد.

حرارت بیش از حد می‌تواند هضم پروتئین و میزان در دسترس بودن اسید آمینه را در روده کوچک کاهش دهد.

بنابراین توجه به این امر بسیار مهم می‌باشد که میزان تجزیه‌پذیری پروتئین را در هنگام فرآیند حرارت دادن مد نظر قرار دهیم.

با این وجود، تاثیر منفی از استفاده فول فت سویای رست شده مشاهده و یا گزارش نشده است.

هدف از مطالعه حاضر بررسی جایگزین کردن سویای خام (RAW) با سویای رست شده (ROS) بر روی عملکرد گاوهای شیری می‌باشد.

علاوه بر این هدف دیگر بررسی سنتتیک تجزیه پروتئین از دو منبع سویا جهت ارزیابی موثر بودن فرآیند حرارتی جهت افزایش RUP می‌باشد.

فرضیه بر این می‌باشد که جایگزینی سویای خام با سویای رست شده از طریق افزایش اسید آمینه غیر قابل تجزیه در شکمبه، تجزیه‌پذیری آن در روده عملکرد گاوهای شیری و تولید شیر را افزایش می‌دهد.

جهت انجام این آزمایش دو گروه جداگانه طراحی شده بودند یک گروه سویای خام و گروه دیگر جایگزین کردن آن با سویای رست شده.

در آزمایش یک، تعداد ۲۲ گاو (۶۰±۱۷۵ روز شیردهی) مورد آزمایش قرار گرفتند که سطح RAW و ROS تولید ۷/۳ % ماده خشک بود.

در آزمایش دو، تعداد ۱۶ گاو (۵۰±۱۳۰ روز شیردهی) مورد آزمایش قرار گرفتند که سطح RAW یا ROS 11% ماده خشک بود.

در هر دوی آزمایشات سویای رست شده توانست تولید شیر را ۱/۱ کیلوگرم در روز بدون کاهش چربی و یا پروتئین شیر افزایش دهد.

در کل نتایج این تحقیق نشان داد که سویای رست شده نسبت به سویای خام توانست عملکرد گاو شیری و میزان تولید شیر آنرا بهبود بخشد.

 

By: Replacement of raw soybean with roasted soybean increase milk production in Holstein cows, 2017

24/11/1400 12:00:00 ق.ظ
ارسال نظر شما

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایتشماره همراه خود را وارد نمایید