تولید و ترکیب شیر، عملکرد تخمدان و ترشح پروستوگلاندین در گاوهای شیری با استفاده از مکمل امگا ۳

راندمان تولید شیر در جهان به طور چشمگیری افزایش یافته است که علت آن برتری ژن‌های دام‌ها طی ۲۵ سال گذشته می‌باشد.

اگر چه این موضوع با میزان خطای ۱% در اولین سرویس باروری همخوانی دارد. برخی از این خطاها و یا کاهش‌ها می‌تواند به طور مستقیم بر روی افزایش تولید شیر و تعادل منفی انرژی در اوایل شیردهی تاثیرگذار باشد.

با این حال، تغییرات قابل توجهی نیز در جیره غذایی دام‌ها صورت گرفته است، به ویژه افزایش تمایل به استفاده از چربی جهت افزایش غلظت انرژی کنسانتره.

مطالعه حاضر به منظور تاثیر امگا ۳ بر روی ترکیب اسید چرب و طعم گوشت گاو صورت پذیرفت.

استفاده از مکمل چربی می‌تواند بر روی باروری تاثیرگذار باشد، زیرا اسید چرب (FA) از طریق کلسترول و هورمون‌های استروئیدی پیش نیاز ساخت پروستوگلاندین می‌باشد و همچنین اسید چرب می‌تواند عملکرد تخمدان را تحریک کند.

دو نوع اصلی اسیدهای چرب ضروری به نام امگا ۳ و امگا ۶ می‌باشند که می‌تواند باروری را تحت تاثیر خود قرار دهد و آن‌را بهبود بخشید.

منبع اصلی امگا ۶ اسید لینولئیک (C18:2n-6) می‌باشد، که به آراشیدونیک اسید (C20:4n-6) تبدیل می‌شود و پیش ساز پروستوگلاندین می‌‌‌‌‌باشد مثل PGF3α می‌باشد.

رقابت بین امگا ۳ و امگا ۶ جهت سنتز پروستوگلاندین می‌باشد، این بدان معنا است که افزایش امگا ۳ می‌تواند موجب تحریک پرستوگلاندین گردد.

در بسیاری از موارد پروستوگلاندین تریونیک دارای فعالیت بیولوژیکی پایین‌تری نسبت به پروستوگلاندین دیونیک می‌باشد، که این موضوع می‌تواند به صورت مستقیم بر روی باروری تاثیرگذار باشد.

درمان‌هایی که موجب تخریب تخمدان و اندومتریوم می‌شوند، استفاده از PGF3α می‌تواند به کاهش مرگ و میر جنین کمک کند.

شواهدی وجود دارد که تفاوت اثر آلفا لینولنیک اسید و امگا۳ روغن ماهی (EPA, DHA, C22:6n-3) بر روی سنتز ایکوزونوئیک اسید می‌تواند به دلیل اختلاف در نحوه استفاده از این فاکتورها در غشاء سلولی می‌باشد.

چربی‌های اضافی همچنین می‌تواند کل سنتز پروستوگلاندین را از طریق تاثیر بر روی فعالیت پروستوگلاندین سنتتاز کاهش دهد.

افزایش علاقه‌مندی به ارتقای سطح امگا ۳ در گوشت و شیر دام به دلیل منفعت و سود رسانی آن بر روی سلامت انسان می‌باشد.

روغن و یا بذر کتان را می توان به عنوان منبع عالی تامین کننده امگا ۳ استفاده کرد که غنی از آلفالینولنیک اسید( C18:3n-3) می‌باشد.

فرضیه این آزمایش این بود که تغییر جیره با یک منبع عالی از امگا ۳ بر روی توسعه فولیکول تاثیرگذار می‌باشد، همچنین اثرات تغذیه امگا ۳ و ۶ بر میزان مصرف خوراک، تولید شیر، هضم و همچنین ترکیب آن تعیین شد.

ما همچنین سطح کلسترول پلاسما را کنترل کردیم، زیرا این مورد می تواند توسط مکمل چربی تاثیرپذیر باشد و آن‌ها پیش سازهای استروئیدوژنز تخمدان می‌باشند.

مصرف خوراک و عملکرد شیرواری در بین گروه‌ها مشابه بود، اما در دام‌هایی که جیره آن‌ها شامل روغن ماهی بود کاهش چربی شیر و درصد پروتئین شیر مشاهده شد.

در گروه دام‌هایی که جیره آن‌ها حاوی بذر کتان بود درصد آلفا لینولنیک به صورت چشمگیری افزایش یافته بود، این امر نشان می‌دهد که پتانسیل بالایی برای آلفالینولنیک اسید بر روی شیر وجود دارد، همچنین افزایش ارائه آلفالینولنیک به دام‌ها موجب افزایش ایکوزاپنتانوئیک در شیر می‌شود.

نتایج ما نشان می‌دهد که هنگامی که دام‌ها سطح بالای آلفالینولنیک اسید را دریافت کردند میزان باروری آن‌ها بهبود چشمگیری یافت.

By: H. V. Petit, R. J. Dewhurst, N. D. Scollan, J. G. Proulx, M. Khalid, W. Haresign, H. Twagiramungu, and G. E. Mann, J. Dairy Sci

1400/12/01
ارسال نظر شما

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایت شماره همراه خود را وارد نمایید