بستر مطلوب برای گوساله ها کدام است؟


تأمين سطوح استراحت با بستر عمیق برای گوساله های جوان در هوای سرد ضروری است. دامنه آسایش دمایی برای گوساله تازه متولد شده ۱۰ تا ۲۶ درجه سانتیگراد و برای گوساله یک ماهه تا ۲۳ درجه سانتیگراد میباشد. گوساله تازه متولد شده روی کف با دمای ۷ درجه سانتیگراد قرار دارد و بدون داشتن بستر، گرمای داخل بدن خود را از دست می‌دهد. پوشش کف با بستر عمیقی از کاه این امکان را ایجاد می‌کند که لایه‌ای از گرما زیر پای گوساله ایجاد شده و از دست رفتن گرمای بدن آن به حداقل برسد. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ویسکانسین یک سیستم امتیازدهی به نام نمره لانه‌گزینی ((Nesting Rateرا طراحی کرده است تا بر اساس آن کفایت بستر را ارزیابی کند این یک ارزیابی بصری ساده از طریق مشاهده پای گوساله حین نشستن و دراز کشیدن در بستر است به این صورت که اگر پا هنگام نشستن، کاملاً قابل مشاهده باشد نمره لانه گزینی یک می‌باشد (شکل1)
شکل1 نمره لانه‌گزینی (۱) پاها به طور کامل مشاهده می‌شوند.
اندکی از پا با مقدار کمی از بستر پوشیده شده باشد، امتیاز ۲ می‌باشد( شکل2) و اگر پای عقب به طور کامل در بستر فرو رفته باشد نمره لانه گزینی ۳ می‌باشد. نمره لانه گزینی مطلوب برای هوای سرد ۳ می‌باشد (شکل3 ژاکت های گوساله هم معادل یک واحد نمره لانه گزینی هستند و اغلب گرمای اضافه‌ای تولید می‌کنند. بنابراین، فراهم کردن بستر عمیق یا بستر متوسط به علاوه، ژاکت راهکارهای مؤثری در ممانعت از بروز بیماری‌های تنفسی گوساله در آب و هوای سرد هستند. کاه بستر بهتری برای گوساله‌هاست گرچه در برخی محل‌ها گزینه گران قیمتی است برخی گاوداران موفق از مقدار زیادی مواد بستری در شیر خوارگاه استفاده کنند از این مواد که نسبتاً تمیز باقی می‌ماند و سپس برای بستر تلیسه‌های در حال رشد و یک ساله استفاده می‌کنند.

 


شکل1.نمره لانه گزینی (1) کل پاها روی بستر قابل مشاهده هستند.

 

شکل2. نمره لانه‌گزینی (۲) دو پای عقبی به طور جزئی با بستر پوشیده شده‌اند.

 

شکل3. نمره لانه‌گزینی (۳) پاهای عقبی به طور کامل توسط بستر عمیق پوشانده شده‌اند.

 


زهکشی زیر بستر
برای حفظ عمق بستر ضروری است که جایگاه به خوبی زهکشی شود به صورتی که ادرار، شیر و آب ریخته شده، به جای خیس کردن بستر، از جایگاه خارج شوند. زهکشی عالی جایگاه با قرار دادن یک سفال حدود 5/0متری در زیر بستر تأمین می‌شود. فاضلاب باید در یک محوطه خارج از جایگاه جمع‌آوری گردد. سفال با شن ریزه پوشیده می‌شود و روی آن بستر قرار می‌گیرد نباید از ماسه در داخل شن‌ها استفاده شود به این دلیل که وقتی گوساله‌ها روی آن راه می‌روند کاه به درون ماسه ها فرو می‌رود. برای ممانعت از گیر کردن لودرها می توان از شن‌های درشت‌تر در جایگاه استفاده کرد. در غیر این صورت یک سطح بتونی با شیب آرام دست کم ۲ درصد که به یک یا چند کانال زهکشی ۳۱ تا ۹۱ سانتی‌متری ختم می‌شود امکان عبور لودرها از سطح لغزنده را فراهم می‌کند. نگرانی‌هایی در خصوص مشکلاتی از قبیل عدم امکان ضد عفونی شن‌ها و بروز بیماری‌هایی روده‌ای نظیر سالمونلا مطرح شده است ولی بر اساس تحقیقات هیچ یک از مشکلات روده ای لزوماً با شن ارتباط نداشته‌اند.

اگر سطح زیر بستر از سیمان سخت باشد باید ۳ موضوع در مورد کف حل شود، اول این که کف، شیب حدود ۲ درصد و معادل ۶ سانتی‌متر برای هر ۳ متر مربع داشته باشد. دوم، فضولات مایعی که از جایگاه خارج می‌شوند نباید در محل عبور کارگران جمع شوند. سوم این که شیب باید به گونه‌ای باشد که مانع ورود آب استفاده شده در راهروهای خدماتی به بستر و جایگاه شود با ایجاد یک معبر تاجی شکل در مرکز و تعبیه یک راه آب بلافاصله جلوی هر جایگاه می‌توان به این هدف رسید جایگاه را می‌توان به سمت جلو و یا ترجیحاً به عقب شیب داد البته با تعبیه یک راه آب دیگر در عقب جایگاه راه آب‌های فاضلاب باید برای انتقال مایعات به کانون های جمع‌آوری در بیرون از ساختمان، طراحی شوند.

 

1402/03/21
ارسال نظر شما

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایت شماره همراه خود را وارد نمایید