مدیریت تغذیه گاوهای خشک و انتظار زایمان بخش 1 (گفتگوی پروفسور جیمز درکلی)

گاوشیری در ماه های آخر آبستنی به دلیل رشد جنین و تامین نیازهای بدن مادر از شیردوشی گرفته می‌شود و این دوره تحت عنوان دوره خشکی نیاز به مدیریت خاص و استراتژی خاص دارد. این دوران جزو بحرانی ترین دوره در پرورش گاو شیری به حساب می‌آید چرا که هر اتفاقی در این دوران برای گاو پیش آید تمام دوران شیردهی گاو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مدیریت تغذیه گاوهای خشک و انتظار زایمان-بخش ۲ (خلاصه گفتگوی پروفسور جیمز درکلی)

گفتگو با پروفسور جیمز درکلی، از دانشگاه ایلینویز آمریکا با موضوع مدیریت تغذیه گاوهای خشک و انتظار زایمان و همچنین پاسخ به سوالات مطرح شده متخصصان و فعالان صنعت دامداری از پروفسور درکلی می باشد.

استفاده از مکمل کروم در تغذیه گاو شیری

کروم به نوعی یک عنصر جدید در تغذیه دام شناخته می‌شود. طبق آخرین جداول NRC2001 برای نیازهای تغذیه‌ای گاو شیری هیچ اطلاعاتی برای میزان استفاده از مکمل کروم در جیره گاوهای شیری وجود ندارد. ما می‌دانیم که کروم نقش مهمی در متابولیسم کربوهیدرات‌ها انجام می‌دهد. کروم با کمک به گیرنده‌های انسولینی موجب می‌شود گلوکز بیشتری وارد سلول‌های بدن گاو شود. در صورتی که گیرنده‌های انسولینی به خوبی عمل نکنند و گلوکز جذب نشود، شرایطی تحت عنوان مقاومت انسولینی ایجاد می‌شود.

۹ نکته در تاسیسات دوره انتقال

نقش تغذیه برای افزایش سیستم ایمنی و سلامت دام در طول دوره انتقال

۵ فاکتور کلیدی در مدیریت گاوهای دوره انتقال در دامداری‌های فری استال

لیست بلاگ

22 1400/05

مدیریت تغذیه گاوهای خشک و انتظار زایمان بخش 1 (گفتگوی پروفسور جیمز درکلی)

گاوشیری در ماه های آخر آبستنی به دلیل رشد جنین و تامین نیازهای بدن مادر از شیردوشی گرفته می‌شود و این دوره تحت عنوان دوره خشکی نیاز به مدیریت خاص و استراتژی خاص دارد. این دوران جزو بحرانی ترین دوره در پرورش گاو شیری به حساب می‌آید چرا که هر اتفاقی در این دوران برای گاو پیش آید تمام دوران شیردهی گاو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
22 1400/05

مدیریت تغذیه گاوهای خشک و انتظار زایمان-بخش ۲ (خلاصه گفتگوی پروفسور جیمز درکلی)

گفتگو با پروفسور جیمز درکلی، از دانشگاه ایلینویز آمریکا با موضوع مدیریت تغذیه گاوهای خشک و انتظار زایمان و همچنین پاسخ به سوالات مطرح شده متخصصان و فعالان صنعت دامداری از پروفسور درکلی می باشد.
22 1400/05

استفاده از مکمل کروم در تغذیه گاو شیری

کروم به نوعی یک عنصر جدید در تغذیه دام شناخته می‌شود. طبق آخرین جداول NRC2001 برای نیازهای تغذیه‌ای گاو شیری هیچ اطلاعاتی برای میزان استفاده از مکمل کروم در جیره گاوهای شیری وجود ندارد. ما می‌دانیم که کروم نقش مهمی در متابولیسم کربوهیدرات‌ها انجام می‌دهد. کروم با کمک به گیرنده‌های انسولینی موجب می‌شود گلوکز بیشتری وارد سلول‌های بدن گاو شود. در صورتی که گیرنده‌های انسولینی به خوبی عمل نکنند و گلوکز جذب نشود، شرایطی تحت عنوان مقاومت انسولینی ایجاد می‌شود.
31 1400/08

تغذیه پروتئین برای گاوهای دوره انتقال

به طور گسترده‌ای مشخص شده است که تغذیه پروتئین در طول دوره خشکی و تازه زا، عملکرد شیردهی و سلامت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کیفیت منابع پروتئین خام و قابلیت دسترسی کربوهیدرات های قابل تخمیر در جیره برای رشد میکروبی در شکمبه، نیازهای پروتئین جیره را تحت تاثیر قرار می دهند. عرضه پروتئین قابل متابولیسم فراهم شده از پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه (RUP) و پروتئین میکروبی می تواند بوسیله مدل های جیره نویسی از قبیل CNCPS تخمین زده شود.
4 1400/09

تنش اکسیداتیو در گاوهای شیری در دوره انتقال

گونه‌های اکسیژن واکنش‌پذیر (ROS) فراوان‌ترین رادیکال‌های آزاد (اکسیدانت) در سیستم بیولوژیکی هستند. این گونه‌ها از عوامل ایجادکننده تنش اکسیداتیو در گاوهای شیری در دوره انتقال می‌باشند.

محبوبترین بلاگ ها

مدیریت تغذیه گاوهای خشک و انتظار زایمان بخش 1 (گفتگوی پروفسور جیمز درکلی)

0
1400/05/31

مدیریت تغذیه گاوهای خشک و انتظار زایمان-بخش ۲ (خلاصه گفتگوی پروفسور جیمز درکلی)

0
1400/05/31

تغذیه پروتئین برای گاوهای دوره انتقال

0
1400/08/09

تنش اکسیداتیو در گاوهای شیری در دوره انتقال

0
1400/09/13

پربازدیدترین بلاگ ها

مدیریت تغذیه گاوهای خشک و انتظار زایمان بخش 1 (گفتگوی پروفسور جیمز درکلی)

0
1400/05/31

مدیریت تغذیه گاوهای خشک و انتظار زایمان-بخش ۲ (خلاصه گفتگوی پروفسور جیمز درکلی)

0
1400/05/31

استفاده از مکمل کروم در تغذیه گاو شیری

0
1400/05/31

تغذیه پروتئین برای گاوهای دوره انتقال

0
1400/08/09
 22 امین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تصویر بنری بلاگ 2
عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه وب سایت شماره همراه خود را وارد نمایید